Quo vadis, obchodné právo? Odborná konferencia

Pozývame Vás na Quo vadis obchodné právo? (aplikačné problémy v obchodnom práve – aktuálne otázky), ktorá sa uskutoční dňa 15. februára 2017 v Bratislave, Hotel Crowne Plaza, Hodžovo nám. 2.


Cieľom konferencie je vytvoriť prakticky orientované, užitočné fórum, ktoré prispeje k riešeniu nastolených aplikačných problémov obchodného práva, práva obchodných spoločností, obchodnoprávnych sporov a súdnych konaní.

 
Program konferencie
je rozdelený do dvoch blokov a medzi jej hlavné témy patria:

 §  Kapitálové vybavenie spoločnosti

 §  Aplikačné problémy akcionárskych dohôd. Rozhodovanie obchodnoprávnych sporov

§  Jednoduchá spoločnosť na akcie – potvrdenie trendu simplifikácie práva obchodných spoločností?

§  Malé, ale zásadné zmeny v reštrukturalizácii. Plánované zmeny v obchodnom zákonníku v súvislosti s pravidlami ohľadom fúzovania spoločností

§  Legislatívne zmeny v obchodnom práve – ako pochytať „tých zlých“

§  Zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) – prinesie to, čo sa od neho očakáva?

§  Neodkladné zabezpečovacie opatrenia v obchodných sporoch

§  Splnomocnenie, doručovanie,  označenie strán sporu v súdnom konaní. Zmluvná voľnosť a spôsoby uzatvárania zmlúv podľa Obchodného zákonníka

§  Panelové diskusie

Na konferencii vystúpia:

 §  Mgr.Maroš Fekete (sudca, Okresný súd Bratislava III)

 §  JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M., FCCA (partnerka advokátskej kancelárie PRK Partners, s.r.o.)

 §  JUDr. Zuzana Chudáčková (partnerka advokátskej kancelárie bnt attorneys-at-law Bratislava)

§  JUDr. Juraj Kotrusz (partner advokátskej kancelárie KOTRUSZ – BENČÍK, s.r.o.)

§  JUDr. Martin Maliar (Sekcia legislatívy, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR)

§  JUDr. Juraj Palúš (GR Sekce legislatívy, Ministerstvo spravodlivosti SR)

§  prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (Právnická fakulta UK, prorektorka pre legislatívu Univerzity Komenského v Bratislave)

§  JUDr. Branislav Pospíšil (partner advokátskej kancelárie Pospíšil & Partners, k.s.)

Prihlásiť  na konferenciu sa môžete na  nasledovnom linku.

Súhrnné informácie o konferencii s možnosťou prihlásenia, jej programe, prednášajúcich a ďalších organizačných záležitostiach nájdete TU.

Spoločnosť BPM Slovakia, s.r.o, pripravuje už 15 rokov odborné podujatia, konferencie, semináre, tréningy rozvoja osobnosti na aktuálne témy. Vzdelávacie podujatia sú organizované v príjemnej komornej atmosfére s individuálnou starostlivosťou o účastníkov vo vlastných školiacich priestoroch. Lektormi sú odborníci z praxe a patria k najlepším vo svojom odbore. V ponuke spoločnosti sú aj interné vzdelávacie podujatia pre spoločnosti, ktoré je možné zorganizovať priamo vo firme alebo v iných externých priestoroch.

Informácie o spoločnosti  a pripravovaných odborných podujatiach z oblasti práva a legislatívy sa dozviete na číslach 02/20200078, 0905172880 a na http://www.vzdelavame.sk.

Pridaj komentár