25336-zmluva-dohoda-suhlas-nestandard2
sk

KONKURENČNÁ DOLOŽKA V PRACOVNOM PRÁVE A ZMLUVNÁ POKUTA

V praxi sa často stretávame s prípadmi, kedy sa zamestnávatelia snažia obmedziť výkon konkurenčnej činnosti svojich zamestnancov pod hrozbou vysokej zmluvnej pokuty. Je to v poriadku? Zákaz konkurencie, teda výkon inej zárobkovej činnosti, je upravený v ustanoveniach § 83 a § 83a Zákonníka práce (ZP). Je možné dohodnúť ho tak počas trvania pracovného pomeru, ako […]