PRICHÁDZA NOVELA ZÁKONA O POUŽÍVANÍ REGISTRAČNÝCH POKLADNÍC.

Novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bol rozšírený okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v registračnej pokladnici. Ide o tieto služby:

Oprava a údržba motorových vozidiel
(doteraz platilo len pre opravu a údržbu osobných motorových vozidiel)

Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
Taxislužba
Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
Hotelové a podobné ubytovanie
Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
Ostatné ubytovanie
Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
Dodávka jedál
Ostatné jedálenské služby
Služby pohostinstiev
Životné poistenie
Neživotné poistenie
Právne činnosti
Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
Vedenie firiem
Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Architektonické činnosti
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Technické testovanie a analýzy
Reklamné agentúry
Predaj vysielacieho času
Prieskum trhu a verejnej mienky
Špecializované dizajnérske činnosti
Fotografické činnosti
Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
Veterinárne činnosti
Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel  okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
Prenájom videopások a diskov okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
Činnosti cestovných agentúr
Činnosti cestovných kancelárií
Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
Súkromné bezpečnostné služby
Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
Pátracie služby
Činnosti nemocníc
Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
Zubná lekárska prax
Ostatná zdravotná starostlivosť
Prevádzka športových zariadení
Činnosti športových klubov
Fitnescentrá
Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
Oprava počítačov a periférnych zariadení
Oprava komunikačných zariadení
Oprava spotrebnej elektroniky
Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
Oprava obuvi a koženého tovaru
Oprava nábytku a domácich zariadení
Oprava hodín, hodiniek a šperkov
Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov,  vecí súvisiacich s práčovňou,  dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
Kadernícke a kozmetické služby
Pohrebné a súvisiace služby
Služby týkajúce sa telesnej pohody

Ostatné osobné služby, a to len pri  strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing

Novela zákona zavádza aj možnosť používania virtuálnej registračnej pokladnice, ktorú budú môcť používať tí podnikatelia, u ktorých počet vydaných pokladničných dokladov v jednom mesiaci nepresiahne  1000 kusov.

Čo to vlastne je virtuálna registračná pokladňa?

Ide o aplikáciu Ministerstva financií, ktorá bude online dostupná a bude fungovať na počítači ale taktiež na mobilnom telefóne, či tablete. Podmienkou jej dostupnosti je pripojenie zariadenia na internet a prístup k tlačiarni. O používanie virtuálnej registračnej pokladnice  je potrebné požiadať, následne bude žiadateľovi pridelený kód a prihlasovacie údaje. Používanie tejto pokladnice bude bezplatné.

Výhodami virtuálnej registračnej pokladnice sú ušetrené finančné prostriedky na kúpu riadnej registračnej pokladnice, ale aj menej povinností s archiváciou dennej uzávierky, ktorá pri virtuálnej pokladnici odpadá.

Súvisiace právne predpisy:

Zákon NRSR č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Mgr. Adriána Tomová
advokátska koncipientka

 

Pridaj komentár