Předčasné ukončení leasingu a otázka platnosti plné moci udělené k leasingové smlouvě vedle uplatnění pojistného plnění ze škodné události od pojišťovny

S ohledem na závislost právního vztahu zastoupení leasingového pronajímatele leasingovým nájemcem na právním vztahu z leasingové smlouvy, je nutno uzavřít, že odstoupením od leasingové smlouvy leasingovým pronajímatelem došlo i k zániku závazku právního vztahu leasingového nájemce zastupovat vlastníka věci (leasingového pronajímatele) při vyřizování případných pojistných a škodných událostí. Při zániku leasingové smlouvy bylo povinností leasingového pronajímatele, který od smlouvy odstoupil, jednat nadále ve věci pojistné události sám. Z povahy závazku nelze dovodit, že by po zániku leasingové smlouvy byl bývalý leasingový nájemce povinen dále zastupovat vlastníka věci, tedy žalobkyni, jako bývalou leasingovou pronajímatelku.

Krátké shrnutí skutkového stavu:
Leasingová společnost ( žalobkyně ) ukončila leasingovou smlouvu s nájemcem ( žalovaným ) pro nepravidelné splácení a žalovanému předmět leasingu odebrala těsně po tom, jak se stala škodná událost , kterou nájemce nezavinil. Nájemce mezi vznikem škodné události a ukončením leasingové smlouvy stihl nahlásit pojistnou událost pojišťovně a objednat auto na prohlídku . Po ukončení smlouvy však nájemce považoval i ukončení “ plné moci k zastupování při vyřizování případných pojistných a škodných událostí “ a proto už s pojišťovnou dále nekomunikoval . Leasingová společnost zase považovala plnou moc za platné a počítala s tím, že nájemce jako žalovaný dokončí uplatňování pojistného plnění u pojišťovny.
Žalovaný nezaplatil žalobkyni požadovanou částku konečného vyúčtování leasingu a bránil se tím , že žalobkyně v souladu s leasingovou smlouvou nezapočetla ve prospěch žalovaného částku odpovídající pojistný plnění, na které by žalobkyně jako pojištěná měla právo na základě poistné smlouvy.
Prvoinstanční soud i soud druhého stupně ve svých rozhodnutích dávali za pravdu leasingové společnosti , ale Nejvyšší soud ČR tato tvrzení vyvrátil a zrušil jejich rozhodnutí.

 

Jedna odpoveď na „Předčasné ukončení leasingu a otázka platnosti plné moci udělené k leasingové smlouvě vedle uplatnění pojistného plnění ze škodné události od pojišťovny“

  1. Megurčitě me1m tyto male9 předne1šky a setke1ned v ple1nu. I kvůli sobě nejenom že mliuji osobned setke1ned s lidmi ( a na BIOSTYLU jsem si to uvědomila), ale potřebuji se vedce otrkat jak se ředke1 prostě zapomenout třeba na to, že tam někde v de1li čedhe1 kamera , nebo že mě sleduje mnoho lided Tato setke1ned se zatedm budou uskutečňovat v Praze na Vinohradech, kde me1m pohodlnfd a čistfd prostor pre1vě pro zhruba 12 lided. Během pauzy kromě sve9 hlubšed očisty, budu takte9ž ladit strukturu toho, o čem me1m chuť poveddat a vytvoředm si několik termednů Určitě to bude sobota, nebo neděle asi to i prostředde1m, každe9mu vyhovuje něco jine9ho.Vše za včasu vyvěsedm na stre1nky Děkuji

Pridaj komentár