Postupník uzavrel zmluvu o postúpení pohľadávok a podával hromadná žaloby bez toho, aby si od postupcu zadovážil písomné dôkazy

Ak sa navrhovateľ (veriteľ) domáha v konaní zaplatenia zmluvnej pokuty, má povinnosť tvrdenia v tom, že s odporcom (dlžníkom) uzavrel zmluvu, že na jej základe poskytol odporcovi určité plnenie a že odporca za toto plnenie neposkytol riadne a včas dohodnutú náhradu (odplatu). Na povinnosť tvrdenia nadväzuje povinnosť označiť dôkazy preukazujúce tvrdené skutočnosti. Pokiaľ sú tieto skutočnosti preukázané, navrhovateľ uniesol tak bremeno tvrdenia, ako aj bremeno dôkazu. Odvolací súd rozsudkom opätovne zdôrazňuje, že dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že v konaní neboli preukázané jeho tvrdenia a že z tohto dôvodu muselo byť rozhodnuté o veci samej v jeho neprospech. Rozhodujúce skutočnosti, ktoré musí účastník v konaní tvrdiť a preukázať ako nositeľ dôkazného bremena, sú určené hypotézou právnej normy. Zmyslom dôkazného bremena je, aby súd mohol rozhodnúť o veci aj v tých prípadoch, keď určitá skutočnosť významná podľa hmotného práva nebola alebo pre nečinnosť účastníka nemohla byť preukázaná a k vyhodnoteniu dôkazov, ktoré boli vykonané neumožňuje súdu prijať záver ani o pravdivosti tvrdenia účastníka ani o tom, že tvrdenie by bolo nepravdivé.

Krátke zhrnutie skutkového stavu

Na spoločnosť BL Telecom debt, s. r. o. boli na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok postúpené pohľadávky, v podobe poplatkov za elektronické komunikačné služby. Táto spoločnosť žalovala jednu z klientov o zmluvnú pokutu za nedodržanie zmluvných povinností, konkrétne za oneskorené zaplatenie faktúry. Odporkyňa v konaní netvrdila žiadne skutočnosti, ktoré by mali za následok aspoň spochybnenie uplatneného práva navrhovateľa. Odporkyňa tvrdenie navrhovateľa nerozporovala. Návrh navrhovateľa súd zamietol, pretože navrhovateľ neuniesol dôkazné bremeno. Tento mal pripojiť listinné dôkazy už pri podaní návrhu. Z ničoho nevyplýva, že by ich nemohol pripojiť bez svojej viny, pretože ak uzavrel zmluvu o postúpení pohľadávok a podával hromadne žaloby bez toho, aby si od postupcu zadovážil písomné dôkazy, vstupoval vedome do rizika. Ak teda podal navrhovateľ bez preukázania porušenia akejkoľvek povinnosti odporkyňou, neuniesol dôkazné bremeno, teda nepreukázal, že odporkyňa porušila svoje povinnosti vyplývajúce z uzavretej zmluvy.

Kľúčové slová
dôkazné bremenovedľajší účastník na strane odporkynezmluva o pripojenízmluvná pokutanegatívna dôkazná teóriabremeno tvrdeniaTelekomunikačné službypovinnosť tvrdenia a označenia dôkazovnedodržanie zmluvných povinností

Jedna odpoveď na „Postupník uzavrel zmluvu o postúpení pohľadávok a podával hromadná žaloby bez toho, aby si od postupcu zadovážil písomné dôkazy“

  1. Chcel by som sa spytat mam 26 rokov prjucaem ako kuchar , pracu mam na dobu neurcitu , som slobodny , bez detny nemam ziadne ine uvery ani spaltky, chcel by som poziadat o uver 20 000e , na kupu 1izboveho bytu, a nim by som aj rucil ako kupovanou nehnutelnostou, zarobim 650e ,lenze moj oficialny prijem je iba minimalna mzda ostatne dostavam na ruku , bude to mozne? dakujem juro

Pridaj komentár