Kanabis a vedenie motorového vozidla

ohrozenie pod vplyvom návykovej látky
Zákon – Trestný zákon 300/2005 | Paragrafy: § 289
Rek. zákon – Trestný zákon 140/1961 | Paragrafy: § 201

S vývojom politiky v oblasti užívania kanabisu vo svete sa v tejto súvislosti zvýšila aktuálnosť politiky, týkajúcej sa schopností riadenia motorového vozidla po jeho použití. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) bolo preto v roku 2017 hostiteľom medzinárodného sympózia odborníkov z rôznych krajín sveta a v kooperácii s Kanadským centrom pre užívanie drog a závislosť (Canadian Centre on Substance Use and Addiction – CCSA) pripravilo a v roku 2018 vydalo stručnú publikáciu: „Kanabis a šoférovanie: Otázky a odpovede pre tvorbu politiky“. Z tejto publikácie sme pre našich odborníkov pripravili krátky prehľad.

Za poruchu schopnosti viesť motorové vozidlo je pre jeho psychoaktívne účinky predominantne zodpovedný THC. Medicínskou otázkou s praktickým dopadom je aké koncentrácie THC v krvi indikujú narušenie. V prvej línii detekcie sú policajti. Jednou z možností je v prípade podozrenia vykonať na ceste u vodiča behaviorálny test triezvosti, a ak v ňom vodič neuspeje, vykonať následne konfirmáciu. Štandardizovaný behaviorálny test triezvosti (SFST) používaný v USA však nie je dostatočne citlivý, keďže prejavy po použití kanabisu sú iné ako po požití alkoholu. Navyše, testovanie behaviorálnych prejavov intoxikácie si vyžaduje kvalitné zaškolenie policajtov. Je to časovo a finančne náročné.

Preto je vo väčšine krajín preferované testovanie telesných tekutín. Skríning slín na ceste pomáha identifikovať vodičov, ktorí nedávno užili kanabis, a je možné, že u nich je v dôsledku toho narušená schopnosť vedenia motorového vozidla. Zvyčajne preto potom nasleduje konfirmačná krvná skúška na určenie koncentrácie THC. Koncentrácia THC v krvi, ktorej prekročenie môže znamenať narušenie vodičových schopností, je stanovená administratívne a medzi jednotlivými krajinami sú v tom značné rozdiely.

Na rozdiel od hladiny alkoholu v krvi nie je koncentrácia THC v krvi v tak úzkej korelácii s narušením šoférových schopností. Podľa niektorých zistení sa prvé prejavy objavujú pri koncentrácii THC v krvi v rozmedzí 2 – 5 ng/ml. Koncentrácia THC 3,7 ng/ml v krvi je ekvivalentná 0,5 promile alkoholu v krvi. Pravidelní užívatelia kanabisu však tolerujú vyššie koncentrácie bez behaviorálnych prejavov poruchy. Počas fajčenia marihuany a následne krátko potom je prudký nárast THC v krvi, ďalej nasleduje rapídny pokles jeho koncentrácie, a práve vtedy sú najvýraznejšie poruchy psychomotoriky a kognitívnych funkcií, ktoré sa objavujú 90 minút po fajčení a môžu pretrvávať 2 – 3 hodiny.

V niektorých krajinách ako Španielsko, Austrália (štát Viktória), Francúzsko, Cyprus, sa používa ako štandard test slín, pretože kým sa vykoná odber krvi, môže v nej nastať rýchly pokles koncentrácie THC. Vo väčšine krajín je to však krv, pri ktorej sa ale podľa rôznych jurisdikcií uvádzajú často odlišné hodnoty THC: 1 ng/ml v Belgicku, Dánsku, Írsku, Luxembursku, Holandsku; 1,3 v Nórsku; 2 ng/ml v Česku a vo Veľkej Británii.

Na základe skúmania rizika dopravných nehôd však experti v rôznych krajinách navrhli vyššie koncentrácie, napríklad až 5 ng/ml THC vo Veľkej Británii. V Colorade a Washingtone (USA) je okrem pokuty podmienkou, aby prichytený šofér absolvoval vyšetrenie a prípadne liečbu na špecializovanom oddelení, keď bola u neho zistená porucha spôsobená konzumáciou kanabisu. Ak v Colorade a vo Washingtone šoféri užívajú kanabis na lekársky predpis, môžu po stabilizácii zdravia viesť motorové vozidlo.

Zostavovatelia publikácie zdôraznili, že tematika je veľmi dynamická. Objavujú sa nové štúdie, ale veľa materiálu bude ešte potrebné zozbierať a analyzovať, aby experti mohli dať jasnejšie podklady na tvorbu politiky vo vzťahu medzi kanabisom a schopnosťou riadenia motorových vozidiel.

Poznámky

  • 1) tento príspevok bol zverejnený v časopise Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) č. 2/2019

Autor
MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

Zdroj
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a760-kanabis-a-vedenie-motoroveho-vozidla