SÚ MONITOROVACIE NÁRAMKY PRE ODSÚDENÝCH AJ U NÁS UŽ BLÍZKOU BUDÚCNOSŤOU?

Členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR podporili  návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a odporučili jeho schválenie v pléne na marcovej schôdzi.

Ministerstvo spravodlivosti spustilo už v roku 2013 projekt Elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených (ESMO), ktorý by mal ušetriť nemalé finančné prostriedky vynakladané v súčasnosti na pobyt väzňov v ústavoch na výkon trestu. Náklady na monitorovanie pohybu odsúdeného predstavujú zhruba tretinu sumy, ktorú stojí štát jeden odsúdený a ktorá sa dnes pohybuje okolo sumy 14 000 Eur ročne na jedného odsúdeného.

Systém má slúžiť najmä na monitorovanie odsúdených na domáce väzenie, ktorí budú mať na nohe náramok a doma monitorovaciu stanicu. Minister spravodlivosti uistil, že ani po zavedení tohto systému sa do domáceho väzenia sa nedostanú vrahovia, násilníci ani páchatelia inej závažnej kriminality. Domáce väzenie môže byť uložené len pri výške trestu do dvoch rokov a pri menej závažných trestných činoch. Systém bude slúžiť aj na kontrolovanie zákazu pobytu odsúdeného v určenej lokalite, čo má význam najmä pri rôznych „fanúšikovských“ deliktoch, ktorých sa pravidelne dopúšťajú niektorí návštevníci rôznych športových podujatí alebo domácom násilí kde bol uložený zákaz odsúdeného priblížiť sa k obeti takéhoto násilia. Bude sa ním dať kontrolovať aj dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov a to tak, že monitorovaný subjekt bude musieť v stanovených časových intervaloch „fúkať“ do dychového analyzátora, ktorý namerané hodnoty skontroluje a zároveň overí totožnosť subjektu nasnímaním jeho tváre.

Okrem úspory finančných prostriedkov na pobyt väzňov za mrežami systém prináša aj celý rad ďalších pozitív. Odsúdení budú môcť aj naďalej pracovať a tráviť čas so svojou rodinou s tým, že budú povinní dodržiavať určený režim a byť doma v stanovenom čase.

Celý systém by mal byť zavedený do praxe začiatkom budúceho roka. Už v polovici tohto roka sa má začať s jeho pilotnou prevádzkou, do ktorej majú byť zapojení figuranti z policajnej akadémie, Paneurópskej vysokej školy a odsúdení z otvorených oddelení s minimálnym stupňom stráženia.

Súvisiace právne predpisy:

Zákon č. 78/2015 Z.z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Renáta Endrödyová
advokátka

Pridaj komentár